Alumni Netwerk

Het Alumni Netwerk van MashriQ richt zich op afgestudeerde leden van de studentenvereniging. Het netwerk heeft als doel om de alumni te verenigen en betrokken te houden bij MashriQ. Er worden jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals lezingen, diners, alumni uitjes en netwerkborrels.

Het Alumni Netwerk biedt de afgestudeerden mogelijkheden om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld cursussen voor young professionals. Degenen die actief waren bij MashriQ als bestuurs- of commissielid zullen door speciale alumni events contact houden met elkaar.

MashriQ zal waar mogelijk een brug leggen tussen de studentenvereniging en het Alumni Netwerk. Studenten kunnen leren van de alumni en kunnen wellicht gebruik maken van hun professionele netwerk voor stages of startersfuncties. Andersom kunnen de studenten de alumni inspireren met verfrissende ideeёn.

De keten blijft in stand, breidt zich uit en een MashriQi gaat nooit uit zicht! Word onderdeel van ons alumni netwerk. Meld je aan voor een alumni-lidmaatschap!

Alumni Lid NL