Missie & Visie

Missie

MashriQ is een ambitieuze studentenvereniging gevestigd op de Haagse Hogeschool in Den Haag. Het excelleert de student en geeft een boost aan zijn/haar studentenleven.

MashriQ is opgericht om de hedendaagse student een platform te bieden zich te ontwikkelen. De leden studeren aan HBO-instellingen en universiteiten. Zij hebben de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. MashriQ doet dit door diverse vernieuwende initiatieven te ontplooien voor haar leden en ze een sterk netwerk aan (oud-)studenten, organisaties en bedrijven te bieden.

MashriQ organiseert lezingen, cursussen, iftars, debatten, netwerkborrels, bedrijfsbezoeken, feestelijke bijeenkomsten en nog veel meer. De student wordt in contact gebracht met de wijde wereld. Samen slaan we bruggen tussen verschillende werelden.

MashriQ richt zich primair op studenten die studeren aan universiteiten en HBO-instellingen. De MashriQi’s zijn sociaal-maatschappelijk betrokken, ambitieus en houden wel van een uitdaging.

Halal_borrel_111108-56

Visie

Wij vinden het zeer belangrijk een essentieel onderdeel te zijn van de opmars van de student. Met name in onze primaire doelgroep willen hieraan een grote bijdrage leveren. Hierbij spelen onze naasten een zeer belangrijke rol en zijn zij zeker niet weg te denken. De student zou zich nuttig moeten maken en een aanwinst voor de maatschappij moeten betekenen.

Wij geloven in een sterk, vredig en liefdevol Nederland waarin iedereen in harmonie met elkaar leeft. Binnen onze vereniging vind je hier de stimulerende omgeving voor dat de student overzet tot deze brede gedachtegang. Met het behoud van de culturele identiteit stimuleren wij dat het een bijzonder mooi fenomeen is om verschillend te zijn. Met deze formule willen wij de student een veelzijdig, tolerant, innovatief, eigentijdse en een multi-inzetbare karakter meegeven.

RF Plein DenHaag_mg_5868